Llibreria especialitzada en psicoanàlisi des de 1980