Arxiu d'etiquetes: Llibreria especialitzada en psicoanàlisi i psicoteràpies

La casa de la paraula

Us convidem a implicar-vos en la construcció de La Casa de la Paraula
Actualment 20 institucions formen part del projecte. Ens cal també la teva participació.

Els socis gaudiran de descomptes en la compra de llibres.
Podran constar gratuitament a la Guia de Professionals o de Centres en el cas d’institucions.
Anunciar gratuitament les seves activitats en el Foro dels Amics de la Llibreria Xoroi.
Inscriure de manera també gratuita les activitats a l’Agenda de la Psicoanàlisi.
Publicar articles breus en el blog de l’Associació.
Sol·licitar una difusió especial per a les publicacions pròpies.
Obtindre un 25% de descompte en els llibres de Xoroi edicions.
Formar part dels Grups de Treball de l’Associació o constituir-ne un de nou prèvia proposta.
Accés exclussiu a la Biblioteca de llibres exhaurits.
I participar activament en aquest projecte col·lectiu.

Fes-te’n soci

L’Associació donarà suport a les activitats, iniciatives i projectes de la Llibreria Xoroi, enfocats a una major presència de la psicoanàlisi en el món cultural i a una més gran visibilitat pública del discurs psicoanalític. Els membres de l’Associació podran  participar directament en les activitats de la Llibreria mitjançant propostes,  suggeriments i accions que, prèviament aprovades per la Junta Directiva, suposin una aportació significativa a les finalitats de l’Associació.

 

Os invitamos a implicaros en la construcción de La Casa de la Palabra.
Actualmente 20 instituciones forman parte del proyecto. Necesitamos también tu participación.

Los socios disfrutarán de descuentos en la compra de libros.
Podrán constar gratuitamente en la Guía de Profesionales o de Centros en el caso de instituciones.
Anunciar gratis sus actividades en el Foro de los Amigos de la Librería Xoroi.
Inscribir de manera también gratuita las actividades en la Agenda del Psicoanálisis.
Publicar artículos breves en el blog de ​​la Asociación.
Solicitar una difusión especial para las publicaciones propias.
Obtener un 25% de descuento en los libros de Xoroi ediciones.
Formar parte de los Grupos de Trabajo de la Asociación o constituir uno nuevo previa propuesta.
Acceso exclusivo a la Biblioteca de libros agotados.
Y participar activamente en este proyecto colectivo.

Hazte socio

La Asociación apoyará las actividades, iniciativas y proyectos de la Librería Xoroi, enfocados a una mayor presencia del psicoanálisis en el mundo cultural y una mayor visibilidad pública del discurso psicoanalítico. Los miembros de la Asociación podrán participar directamente en las actividades de la Librería mediante propuestas, sugerencias y acciones que, previamente aprobadas por la Junta Directiva, supongan una aportación significativa a los fines de la Asociación.

 

 

De Tregurà a Setcases. Retalls de la vida de Caterina Descamps i Moliner.

Autors de l’Associació Cultural Amics de la Llibreria Xoroi

No és gaire freqüent a la nostra literatura interessar-se per una persona que per si mateixa no és popular ni coneguda, i descriure’n la seva vida amb uns pocs retalls sabent-ne extreure allò que la fa personatge. Dolors Camós amb De Tregurà a Setcases. Retalls de la vida de Caterina Descamps i Moliner ens endinsa en els records de la Caterina, una vida llarga a pagès aparentment amb poques escletxes: la infantesa i la fam, l’orfandat, els pocs amors, la maternitat, l’esforç per tirar endavant…, la crisi subjectiva i, de rerefons, la transformació del segle XX al prepirineu: de la pura supervivència a l´ús de la xarxa assistencial. Travar els records amb discreció des de l´admiració per la paraula de la persona que ha sabut mantenir el seu desig, i convertir-los en entretinguda lectura, és el que ha fet la Dolors Camós fins a convertir-se’n en subtil testimoni quasi absent.

Sembla senzill però no és gens fàcil. El llenguatge és ric i enèrgic, a la manera d’alguns contes de la Caterina Albert, sense anacronismes, com aigua viva; elegant també en els silencis: la guerra i les rancúnies als pobles, les obres dels amors. Una prosa al servei del desig de la  Caterina Descamps.

Com que, a més, el petit volum ve acompanyat per un recull de fotografies ben triades, la Xoroi no pot fer sinó recomanar de bon grat la lectura de De Tregurà a Setcases, activitat que podem fer, si no a un prat pirinenc, damunt la gespa d’un jardí urbà.

Frederic Yxart

Llibre disponible a la Xoroi

PVP.: 16 euros.

Constitució de l’Associació Cultural Amics de la Llibreria Xoroi

El passat 23 de març, reunits en assemblea, es va constituir formalment l‘Associació Cultural Amics de la Llibreria Xoroi. L’acta d’aquesta assemblea la rebran els actuals socis. No obstant això, com sabem que molts de vosaltres encara no us heu associat formalment, us enviem aquest missatge, convidant-vos a que us apunteu com més aviat millor.

L’Associació Cultural Amics de la Llibreria Xoroi, és el pas intermedi necessari per a constituir l’anomenat Nou Projecte Xoroi, és a dir, la nova empresa que ha de formar-se a curt termini, ja sigui en forma de Cooperativa o de Societat Civil Privada.

A l’Assemblea constituent alguns dels presents van manifestar que aquest projecte podria representar la realització d’un vell somni de comptar amb un espai de reunió, “una casa de la psicoanàlisi” i de la cultura. Estem convençuts que unint forces podem aconseguir-ho.

Per aquest motiu, us convidem a apuntar-vos a l’Associació als que encara no ho heu fet. I als que ja formeu part, us animem a apuntar-vos en algun dels grups de treball que faran possible aquest nou projecte.

GRUPS DE TREBALL:

1 – Captació de capital i d’idees creatives per al NPX.
2. – Captació de socis i relacions institucionals.
3. – Recerca d’avantatges i prestacions per als associats a través de la promoció de signatura de convenis amb diferents comerços i empreses per aconseguir descomptes i avantatges exclusius per als membres de l’Associació.
4. – Psicoanàlisi – cinema i literatura. Aquest grup de treball, elaborarà un projecte cultural global per al NPX, i després es diversificarà segons les necessitats.

Als que vulgueu participar en algun d’aquests grups us agrairem que ens ho comuniqueu a nouprojectexoroi@gmail.com. Els grup de treball s’autogestionaran i informaran a la Junta Directiva de les seves propostes.

Esperem la vostra ràpida resposta

La junta directiva

Julieta Piastro, presidenta. Vanessa Núñez, secretària. Daniel Cañero, tresorer.

El pasado 23 de Marzo, reunidos en asamblea, se constituyó formalmente la Associació Cultural Amics de la Llibreria Xoroi. El acta de dicha asamblea la recibirán los actuales socios. Sin embargo, como sabemos que muchos de vosotros aún no os habéis asociado formalmente, os enviamos este mensaje, invitándoos a que os apuntéis lo antes posible.

 La Associació Cultural Amics de la Llibreria Xoroi, es el paso intermedio necesario para constituir el llamado Nuevo Proyecto Xoroi, es decir, la nueva empresa que ha de formarse a corto plazo, ya sea en forma de Cooperativa o de Sociedad Civil Privada.  

En la Asamblea constituyente, algunos de los presentes manifestaron que este proyecto podría representar la realización de un viejo sueño de contar con un espacio de reunión, “una casa del psicoanálisis” y de la cultura. Estamos convencidos que uniendo fuerzas podemos lograrlo.

Por ese motivo, os invitamos a apuntaros a la Asociación, a los que aún no lo habéis hecho. Y  a  los que ya formáis parte de ella, os animamos a apuntaros en alguno de los  grupos de trabajo que harán posible este nuevo proyecto.

GRUPOS DE TRABAJO:

1-  Captación de capital y de ideas creativas para el NPX.

2.- Captación de socios y relaciones institucionales.

3.- Búsqueda de ventajas y prestaciones para los asociados a través de la promoción de firma de convenios con diferentes comercios y empresas para conseguir descuentos y ventajas exclusivas para los miembros de la Asociación.

4.- Psicoanálisis – cine y literatura. Este grupo de trabajo, elaborará un proyecto cultural global para el NPX, y después se diversificará según las necesidades.

A los que queráis participar en alguno de estos grupos os agradeceremos que nos lo comuniquéis a nouprojectexoroi@gmail.com. Los  grupo de trabajo se autogestionarán e informarán a la Junta Directiva de sus propuestas.

Esperamos vuestra pronta respuesta

La junta directiva

Julieta Piastro, presidenta.  Vanessa Núñez, secretaria. Daniel Cañero, tesorero.

 

fotografia: Alicia Ortego

Casa de la palabra
El lugar más importante de cada pueblo de Mali (País Dogón) es la Toguna, o Casa de la Palabra, donde se reúnen los hombres del pueblo a hablar, a tratar sus asuntos… Y a pasar el tiempo después de su trabajo en el campo (las mujeres mientras se afanan en las mil y una tareas de las que se encargan).
La construcción se identifica claramente: Con forma cuadrada, es un soportal que da sombra y un lugar “privado” en el que sentarse a hablar… Sobre una base de adobe, y con un tejado realizado con 8 capas de paja de mijo. Nada es casual, las 8 capas representan a los 8 ancestros que fueron origen del pueblo Dogón. Allí se fraguan las decisiones, se dirimen las disputas, se filosofa sobre la vida, se cuentan cuentos.
Es sólo un ejemplo de la comunidad como prioridad, del ágora de la antigua Grecia… Algo que aquí vamos perdiendo poco a poco… (Alicia Ortego)