Arxiu d'etiquetes: Directori de Professionals “Psi”

Guías de profesionales, centros, instituciones y alquiler de consultas.

L’equip directiu de l’Associació ha decidit proposar-vos noves iniciatives de servei als associats i d’informació al ciutadà:

  • La creació, a travès de la pàgina web, de les següents guies:


GUIA DE PROFESSIONALS:   on constarà tot aquell associat que ho desitgi.  L’objectiu és facilitar informació a qui busqui un professional psi. (Els interessats podeu enviar-nos per correu electrònic:  Nom i cognoms, adreça, telèfon, mail i -si ho voleu- l’àmbit de la vostra especialitat. S’haurà d’especificar si voleu constar a l’apartat de psicoanàlisi o en psicoteràpia, i la població).

GUIA DE CENTRES: on constaran tots aquells centres de tractament que pertanyin a l’Associació. (Haureu d’enviar-nos la informació per correu electrònic).

GUIA D’INSTITUCIONS:  el mateix que pels centres clínics.

LLOGUER DE CONSULTES:  informació d’ofertes.

Totes les insercions a les guies seran gratuïtes (i, en un primer moment, exclussives) per als associats.

Enviarem informació a la premsa de la inauguració d’aquest servei.

  • Els Associats en atur es beneficiaran de quota 0. Els associats -o qui vulgui associar-se- en situació d’atur laboral no hauran de pagar cap quota.


Cordialment,

Julieta Piastro, presidenta.
Vanessa Núñez, secretària.
Daniel Cañero, tresorer.


Associació Cultural Amics de la Llibreria Xoroi
Berlinès, 20.  08022 Barcelona  932116921

El equipo directivo de la Asociación ha decidido proponeros nuevas iniciativas de servicio a los asociados y de información al ciudadano:

  •      La creación, a través de la página web, de las siguientes guías:

GUÍA DE PROFESIONALES: donde constará todo aquel asociado que lo desee. El objetivo es facilitar información a quien busque un profesional psi. (Los interesados ​​pueden enviarnos por correo electrónico: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, mail y-si lo desea-el ámbito de su especialidad. Se deberá especificar si desea constar en el apartado de psicoanálisis o en el de psicoterapia, y la población).

GUIA DE CENTROS: donde constarán todos aquellos centros de tratamiento que pertenezcan a la Asociación. (Deberá enviarnos la información por correo electrónico).

GUÍA DE INSTITUCIONES: lo mismo que los centros clínicos.

ALQUILER DE CONSULTAS: información de ofertas.

Todas las inserciones en las guías serán gratuitas (y, en un primer momento, exclusivas) para los asociados.

Enviaremos información a la prensa de la inauguración de este servicio.

  •    Los Asociados en paro se beneficiarán de cuota 0. Los asociados -o quien quiera asociarse- en situación de paro laboral no tendrán que pagar ninguna cuota.

Cordialmente,

Julieta Piastro, presidenta.
Vanessa Núñez, secretaria.
Daniel Cañero, tesorero.