Sobre la crisi. Pau Martínez Farrero

roto

Sobre la crisi

Cada cop hi ha més veus enteses que diuen que aquesta crisi no es deguda a les inèrcies dels cicles econòmics sinó que és una estafa perpetrada amb premeditació.

Jo penso que aquesta crisi ha estat orquestrada pels poders econòmics, amb l’objectiu d’envair i sotmetre als poders polítics, representants dels ciutadans. Una demostració de força per deixar clar qui mana al planeta.

L’estratègia per aconseguir la conquesta ha estat simple: fer creure als ciutadans que són rics i que poden gastar sense límits. Un cop estan ben endeutats només resta estrangular l’economia.

Que els poders polítics han quedat sotmesos als poders econòmics ho veiem cada cop que un partit polític, sigui de dretes o esquerres, arriba al govern. Els seus principis ideològics queden automàticament sotmesos a un altre principi: no fer enfadar als poders econòmics.

Però les persones que hi ha al darrera dels poders econòmics no han tingut en compte un petit detall: que ells també són humans i que, en qualsevol moment, tant poder se’ls pot girar en contra.

Pau Martínez Farrero

 

Sobre la crisis

Cada vez hay más voces entendidas que dicen que esta crisis no se debe a la inercia de los ciclos económicos sino que es una estafa perpetrada con premeditación.

Yo pienso que esta crisis ha sido orquestada por los poderes económicos, con el objetivo de invadir y someter a los poderes políticos, representantes de los ciudadanos. Una demostración de fuerza para dejar claro quién manda en el planeta.

La estrategia para lograr la conquista ha sido simple: hacer creer a los ciudadanos que son ricos y que pueden gastar sin límites. Una vez están bien endeudados sólo queda estrangular la economía.

Que los poderes políticos han quedado sometidos a los poderes económicos lo vemos cada vez que un partido político, sea de derechas o izquierdas, llega al gobierno. Sus principios ideológicos quedan automáticamente sometidos a otro principio: no hacer enfadar a los poderes económicos.

Pero las personas que hay detrás de los poderes económicos no han tenido en cuenta un pequeño detalle: que ellos también son humanos y que, en cualquier momento, tanto poder se les puede girar en su contra.

Pau Martínez Farrero